Zwangerschaps­controles

Tijdens je zwangerschap kom je regelmatig bij ons op controle: de zwangerschapscontroles. Met onderzoeken en echo’s houden we jouw gezondheid en de groei van jullie baby in de gaten. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor jullie vragen en het delen van jullie ervaring(en).

Aanmelden

Zodra je weet dat je zwanger bent, kun je een afspraak met ons maken voor de eerste controle. Je kunt je aanmelden zonder verwijzing van de huisarts. Aanmelden kan telefonisch, maar ook via het formulier op onze site. Je kunt natuurlijk ook gezellig even naar de praktijk komen om je bij de balie aan te melden. Na het maken van de afspraak krijg je van ons een bevestigingsmail met een vragenlijst toegestuurd.

Als je vermoedt dat je zwanger bent, kun je bij onze praktijk een zwangerschapstest doen en beantwoorden we graag jouw vragen. Aan de zwangerschapstest zijn geen kosten verbonden.

Eerste zwangerschapscontrole

Rond de 8e week kom je voor je eerste afspraak, de intake, bij ons op de praktijk. Deze afspraak duurt ongeveer 60 minuten. Heb je een partner, dan is het prettig als jullie samen naar deze afspraak komen.

Vragenlijst en gezondheid

Tijdens de intake zullen we de vragenlijst die jullie vooraf ingevuld hebben bespreken. Zo kunnen we bepalen of er bijzonderheden zijn waar we tijdens de zwangerschap, de bevalling of in het kraambed rekening mee moeten houden. Zo nodig zal na de intake overleg met de gynaecoloog plaatsvinden om te bespreken welke zorg nodig is.

Tijdens de intake geven we jullie informatie over onze praktijk, gezonde voeding, mogelijke onderzoeken en kraamzorg. We zullen je bloeddruk meten en je gewicht bepalen.

Eerste echo: rond 8 weken zwangerschap

Omdat we weten dat de eerste weken van de zwangerschap spannend kunnen zijn, maken we tijdens de intake ook de eerste echo. Deze vroege echo is bedoeld om te beoordelen of het hartje klopt en of er eventueel sprake is van een meerlingzwangerschap.

De termijnecho, om je uitgerekende datum vast te stellen, zal enkele weken later plaatsvinden.

Voor beide echo’s is het belangrijk met een goed gevulde blaas te komen. Je kan het beste een half uur tot een uur voor de echo 3 tot 4 glazen water drinken.

Vervolgcontroles

De meeste vervolgcontroles duren 10 of 20 minuten. Bij elke controle wordt de groei van je baarmoeder en de baby bepaald door je buik te voelen. Daarnaast meten we iedere controle je bloeddruk en bepalen we je gewicht.

Wat doen we zoal tijdens de zwangerschapscontroles en wanneer:

  • Het hartje horen kloppen: via een doptone op je buik kunnen we jullie vanaf ongeveer de 15e week de hartslag van de baby laten horen
  • Het meetlint in de aanslag: de groei van je baarmoeder wordt vanaf de 20e week ook gemeten met de centimeter, de baarmoeder groeit gemiddeld 1 cm per week.
  • De houding van je baby bepalen: vanaf de 28e week kunnen we de ligging van de baby voelen
  • Ingedaald of nog niet? In de laatste weken van je zwangerschap voelen we of de baby goed is ingedaald in het bekken.

Vragen

Tijdens elke zwangerschapscontrole bespreken we hoe je je voelt en hoe jullie de zwangerschap beleven. Je kunt ook al je vragen kwijt. Het kan handig zijn om deze vragen als geheugensteuntje vooraf al op papier te zetten zodat je niets vergeet te bespreken. Naast je partner en eventuele kinderen zijn ook andere familieleden en/of vrienden van harte welkom bij de zwangerschapscontroles.

Langere afspraak

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een langere afspraak voor je in te plannen. Bijvoorbeeld als je veel vragen hebt of specifieke dingen met ons wil bespreken. Wanneer je bij onze assistente aangeeft dat je meer tijd nodig hebt, zullen zij een langere afspraak voor je maken.

Zwangerschapskaart

Wanneer je bloeduitslagen en uitgerekende datum bekend zijn, krijg je van ons een zwangerschapskaart. Hierop worden alle gegevens genoteerd die van belang zijn voor de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Het is handig om je kaart bij elk bezoek aan ons mee te nemen. Maar ook bij een bezoek aan de gynaecoloog, bij het laten maken van een echo of bezoek aan een andere arts in de zwangerschap raden we je aan om je kaart mee te nemen.

Persoonlijk zorgpad tijdens je zwangerschap

Iedere zwangere krijgt bij ons een mapje waarin je alle gegevens over je zwangerschap kunt bewaren. Zo heb je je zwangerschapskaart en folders mooi overzichtelijk bij elkaar.
Ook vind je jouw persoonlijke zorgpad in het mapje. Op het zorgpad staat het schema van de zwangerschapscontroles die we doen in de zwangerschap. Per controle staat beschreven welke onderwerpen die keer aan bod zullen komen, zodat jullie weten wat jullie kunnen verwachten. Uiteraard verwerken we jullie persoonlijke wensen graag in het zorgpad, zodat we jullie zorg kunnen bieden die aansluit bij jullie behoefte.