Privacy regeling

Uw Persoonsgegevens en Privacy bij Verloskundigen Dronten

Welkom bij Verloskundigen Dronten. Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn voor ons van groot belang. Dit document is opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Verwerking van Persoonsgegevens in Onze Praktijk

Bij Verloskundigen Dronten verwerken we verschillende persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het verlenen van goede medische zorg en voor de financiële afhandeling van onze diensten. Ook kan verwerking nodig zijn voor bijvoorbeeld het voorkomen van ernstige gezondheidsrisico’s of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Onze Verplichtingen

Als uw zorgaanbieder, is Verloskundigen Dronten verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vervullen onze plichten als volgt:

 • Uw gegevens worden alleen verzameld voor specifieke, legitieme doeleinden:
  • Medische zorgverlening
  • Efficiënt beheer en beleid
  • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Wij informeren u dat uw gegevens verwerkt worden. Dit kan direct door uw zorgverlener of via onze website en informatiemateriaal.
 • Ons personeel is verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.
 • Uw gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor medische gegevens is dit in principe 15 jaar na de laatste behandeling.

Uw Rechten

U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en een kopie van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien nodig.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens aan te vragen.
 • Het recht om een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze praktijk. Uw belangen kunnen ook vertegenwoordigd worden door een gemachtigde.

Verstrekking van Gegevens aan Derden

Ons personeel heeft de verplichting om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor uw gezondheid.

Uitwisseling van Gegevens

Wij wisselen, na uw gerichte toestemming, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met andere zorgverleners. Dit zorgt voor een naadloze zorgervaring en draagt bij aan uw medische veiligheid.

Vragen of Klachten

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Verloskundigen Dronten. Wij staan klaar om uw zorgen te bespreken en op te lossen.

nl_NLNederlands